ריענון יערות – חניכי תנועת הצופים

לכבוד הקיץ שהגיע, יוצאים חניכי תנועות הנוער יוצאים בהמוניהם חניכי תנועות הנוער אל מחנות הקיץ ברחבי ישראל.
כבוגר תנועת הצופים (הנהגת רמת גן), אני זוכר איך מדי קיץ, היינו מתארגנים במבצעי קטיף בוסים (קנים), על גדות הירקון, קוטפים ענפי אקליפטוס, אותם מכנים סנדות, בונים מיתקנים, אורזים אותם על גגוני האוטובוסים ויוצאים למחנה הקיץ בכפר החורש.
כמונו, הנהגות אחרות היו יוצאות ליערות קק”ל השונים, מיער הזורע דרך יער ציפורי ויער חרובית.
לא חסרים יערות בקק”ל.
השנה, במסגרת ריענון יערות, נעים חניכי תנועת הצופים בין יערות ‘חדשים’ בעיקר באזור הגליל העליון (יער לימונים ויער תאנים, ששניהם סמוכים זה לזה מערבית לצפת).
כמעט לא השתנה דבר בייחודו של מחנה הקיץ בתנועת הצופים.
בונים את אותם מיתקנים.

במקביל, גם חניכי תנועות הנוער האחרות יוצאים אף הם למחנות הקיץ. חניכי הנוער העובד והלומד, בני עקיבא ועוד.