סיכום השתלמות סובב כנרת
מאת: אריה בר
עוד השתלמות משובחת לחידוש רישיון, התקיימה השבוע, והפעם סובב כנרת בשפה הערבית עבור חברי האגודה שמדריכים בערבית.
את הסיור הדריכה בדרכה המיוחדת ר’אדה בולוס שהפליאה בידיעותיה, וציידה את מורי הדרך בשיטות מיוחדות להדרכת אתרי נצרות, תודה למשתתפים, ותודה מיוחדת לר’אדה.