תשובות לשאלות בנושא ביטוח מקצועי למורי דרך

בהמשך לזום שהתקיים ב-8.2.23 בנושא ביטוח מקצועי למורי דרך ומדריכי טיולים, אנו מצרפים את השאלות הבולטות שנשאלו ותשובותיהן.


מה ההבדל בין פוליסה על בסיס אירוע לפוליסה על בסיס תביעה?פוליסה על בסיס אירוע למעשה מבטחת את מורי הדרך גם על תביעות עתידיות, בלי הצורך לשמור על הרצף הביטוחי כל הזמן, מאחר ומה שקובע הוא יום קרות האירוע.
ולכן אם האירוע קרה השנה, כאשר מורה הדרך מבוטח בפוליסה על בסיס יום האירוע,
אז אם המטייל יתבע אותו בעוד כמה שנים, לא משנה אם תהיה למורה הדרך פוליסה בתוקף או לא, עדיין יהיה לו כיסוי לתביעה זו.
לעומת זאת פוליסה על בסיס תביעה, מחייבת את מורה הדרך כל הזמן לשמור על הרצף הביטוחי, מאחר ומה שקובע הוא יום הגשת התביעה, וביום שבו מוגשת התביעה, חייב שיהיה למורה הדרך פוליסה בתוקף ובכפוף לקיום של רצף ביטוחי כל השנים!
כלומר, אם האירוע קרה השנה, והמטייל יתבע את מורה הדרך בעוד כמה שנים, אז לא יהיה לו כיסוי לתביעה זו, אם הוא לא שמר על הרצף הביטוחי ואין לו פוליסה בתוקף ביום שבו מוגשת התביעה. כלומר פוליסה זו לא מבוטחת את מורה הדרך על תביעות עתידיות!!!
לכן מבחינה מקצועית פוליסה על בסיס יום האירוע מתאימה יותר לעיסוק של מורי הדרך, מאחר ולאור כל התנודות בשוק, ולעיתים אין עבודה למורי דרך (כמו שקרה בשנתיים האחרונות עקב מגיפת הקורונה) לכן אין צורך לרכוש או לחדש פוליסה ועדיין להיות מכוסים על מקרים שקרו בעבר כאשר אכן עבדו והיו מבוטחים.

האם פעילות ODT נחשבת לפעילות אתגרית והאם היא כלולה בפוליסה?
פעילות ODT (כגון: בישולי שדה, משחקי גיבוש ועוד) לא נחשבת לפעילות אתגרית, והיא אכן כלולה בפוליסה, ואף רשומה באופן מפורש בפוליסה תחת תיאור העיסוק.

האם הפוליסה כוללת כיסוי להרעלת מזון במידה ומורה הדרך מביא את המטיילים למסעדה?
אכן הפוליסה כוללת כיסוי להרעלת מזון.

האם הפוליסה כוללת כיסוי לארגון של הסעות באוטובוסים, טיסות, מלונות, מסעדות?
במסגרת הרחבה לארגון טיולים, בתוספת תשלום, יש כיסוי לארגון ולתכנון של כל האופרציה של הטיול מבחינת: הסעות, מלונות, מסעדות וכד’.

האם מסלול טיול שיש בו סולמות/יתדות/חבלים נחשב לפעילות אתגרית?
כרגע אכן חברת הביטוח הכשרה מגדירה מסלולי טיול שיש בהם שילוב של טיפוס באמצעות סולמות/יתדות/חבלים, כפעילות אתגרית ולכן גובה על כך תוספת תשלום.