נוהל הגשת אבטלה למורי הדרך
מורי דרך יקרים,
לאחר מאמצים רבים ומגעים אינטנסייים שלנו עם נציגי ביטוח לאומי, הגענו למתווה
מוסכם לתביעות אבטלה (עד גיל 67) ובקשות למענק מיוחד לבני 67 ומעלה עם הקלות
והתאמות למורי הדרך.
צירפנו לאתר האגודה הסבר על אפשרויות התביעה לאבטלה והנדרש מאיתנו על מנת להגישה. עם זאת, מסמך זה אינו ייעוץ משפטי ו/או חשבונאי ואינו תחליף להם, וההנחיות בטפסים ובאתר הביטוח
הלאומי הם המחייבים.
 
המוסד לביטוח הלאומי טרם פירסם הנחיות למורי דרך להגשת התביעות באתר האינטרנט.
לאחר פירסום ההנחיות, אנו נעדכן אתכם על הסוגיות שטרם הובהרו. בשלב זה אפשר להכין
את המסמכים. אנו ממליצים לא להגיש את התביעות לפני יום א, 19.11.2023.
על בקשות למענק מיוחד לבני  67 ומעלה נעדכן בנפרד.