דרושים מועמדים לתפקיד וועדת בחירות
אגודת מורי הדרך פונה לחברי האגודה להגיש את מועמדותם לתפקיד ועדת הבחירות 2024.
לוועדת הבחירות תפקיד חשוב ומכריע בקיומה של מערכת בחירות ראויה, נקיה ותקינה. חברי הוועדה ינהלו ויפקחו על תהליך הבחירות מרגע הכרזת הבחירות ועד סיום ספירת הקולות וקביעת הנבחרים מקרב המתמודדים.
רשאים להגיש מועמדות:
1. חברי האגודה למעלה מ- 120 יום וחברותם בתוקף לפחות עד יוני 2024.
2. חברים אשר אינם עובדים בשכר קבוע באגודה.
3. חברים אשר אינם מעוניינים להתמודד על תפקיד במועצת האגודה ומוסדותיה.
שמות המועמדים יועברו למועצת האגודה וזו תבחר בהצבעה את שלושת חברי הוועדה.
חברי הוועדה הנבחרים ימנו מתוכם יו”ר אשר יוביל את פעילות הוועדה.
 
מוזמנים להציע מועמדות עד תאריך 25/12/2023
לדוא”ל :[email protected]
או לואצאפ: 058-498-2989

הנכתב בלשון זכר אולם הכוונה לגברים ונשים יחד.
הנהלת האגודה.