סיכום השתלמות- חדשנות בנגב הצפוני
ביום שני ה-6 בדצמבר, יצאה קבוצה של מורי דרך להשתלמות לחידוש רישיון בגנב הצפוני. נושא ההשתלמות היה חדשנות בנגב, ואכן פגשנו מיזמים מדהימים ומועילים לחברה האנושית, בשדה בוקר, במשאבי שדה ובקיבוץ חצרים. למדנו שהציונות עדיין חיה ובועטת בנגב במיזמים עתירי ידי וטכנולגיה, ואוכלוסיית הנגב תורמת תרומה משמעותית לעולם במחקר ופיתוח של אנרגיות מתחדשות.

תודה עצומה לאדית לוי-נוימנד על השתלמות מעניינת ומרתקת!