דחיית סיור החשיפה במגדלא
מורי דרך יקרים, אנו מבקשים לעדכן כי בעקבות המצב, סיור ההעשרה למגלדא ידחה למועד חדש..
אנו נפרסם מועד חדש לקיום הסיור בהקדם ובהתאם למצב במדינה.
בתקווה לימים טובים ושקטים יותר🙏