משרד התיירות ביטל את תשלום חידוש הרשיון למורי דרך לשנת 2022

בכתבה שעלתה בעיתון “דבר” פורסמה הצהרתו של משרד הבריאות כי בעקבות המשבר המתמשך בענף התיירות – מורי דרך בעלי רשיון בתוקף יהיו זכאים לפטור מתשלום אגרת הרשיון גם בשנת 2022. בנוסף, מורי דרך שכבר הסדירו את התשלום יהיו זכאים להחזר כספי.