מחשבים מסלול עם מורי הדרך – טופס למיפוי תעסוקתי

חברי אגודת מורי הדרך בישראל,

יזמנו שיתוף פעולה עם משרד העבודה על מנת שנוכל למפות טוב יותר את צרכיכם כמורי הדרך בעת הזו. לאור התקופה הנוכחית והמאמץ להשתלבות בשוק העבודה וכחלק ממהלך התאמת מענים מטעם זרוע העבודה של משרד הכלכלה ומנהלת המעסיקים, 

נשמח לבחון איתך ועבורך בשאלון הבא נתיבים מקצועיים בהם תרצי/ה להשתלב בעתיד הקרוב ו/או הרחוק  》

בברכה גנית פלג, יו”ר אגודת מורי הדרך בישראל