20/12/18

להציל את תל בית-שמש

תקציר

על מנת להרחיב את כביש 38 מתבצעת בתל בית שמש חפירת הצלה נרחבת. החפירה נערכת באחריות רשות העתיקות ובמימון של נת”י (חברת נתיבי ישראל). בתל כולו ובמיוחד בחפירה הנוכחית, נתגלו ממצאים רבים מתקופות שונות. בפרט נתגלה מתחם ייחודי של תעשיית שמן מתקופת חזקיהו, המאפשר הבנה חדשה של התקופה, (הרחבה בהמשך).

בחודשים הקרובים תידרש ראשות העתיקות להכריע אם לשמר את העתיקות הללו ואז תידרש נת”י למצוא פתרון אחר לכביש, או למסור האתר לפיתוח – כלומר להרוס את האתר ולהעביר במקומו את הכביש.

לדעת מומחים, האתר ראוי לשימור ויש להפכו לאתר מורשת לאומי!

זהו אתר מיוחד בעל מאפיינים היסטוריים, תנ”כיים ותרבותיים יחודיים שחשוב לשמרו ולאפשר לציבור לבקר בו וללמוד את מורשת עמנו. כבר היום מגיעים לתל בית-שמש אלפי מבקרים. בנוסף חשוב מאוד לשמור על הרצף הגאוגרפי בין התל עצמו ובין העיר הקיימת, (רצף שיקטע אם יסלל הכביש כמתוכנן).

ראש העיר בית-שמש הודיעה שברצונה לשמר את התל ולהפכו לאתר תיירות.

 

משימות עיקריות

  • יש לעצור את הרס האתר ולמצוא פתרונות חלופיים לכביש! זאת על אף העיכוב והעלות הכספית הכרוכים בכך.
  • יש לפעול מול ראשות העתיקות ונת”י כדי לקבל החלטה זו.
  • יש לפעול במישור הציבורי וההסברתי בדחיפות כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות ברשות העתיקות ובנת”י.
  • יש לפעול בהמשך מול עיריית בית-שמש, רשות הטבע והגנים וגופים נוספים, למציאת מקורות מימון ולביצוע שימור האתר והפיכתו לאתר תיירות קולט מבקרים.

 

ממצאי החפירה

בתל בית שמש נערכו כמה חפירות לאורך השנים החל מראשית המאה ה-20, ובעשורים האחרונים בראשות ד”ר צבי לדרמן. בין השאר נמצאו חותם ייחודי, סדנת ברזל הקדומה ביותר שנתגלתה במזה”ת עד כה, ומבנים רבים.

החפירה כעת מתבצעת מזרחית לחפירות הקודמות ונחלקת לשניים: באזור הדרומי ע”י חברה פרטית בראשות יהודה גוברין ובאזור הצפוני ע”י אוניברסיטת ת”א.

הממצאים בתל הפתיעו את כולם.

בחלק הצפוני אתר רב שכבתי עם השתמרות מרשימה של ממצאים מתקופת ברזל-3 (סוף בית ראשון) ועד לתקופה העות’מנית המוקדמת. נמצאו כמה מקוואות, מחילות מסתור מתקופת בר-כוכבא, בורות מים ומתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית.

בחלק הדרומי אתר עם שכבה אחת מהמאה ה-7 לפנה”ס. באתר נמצאו 17 בתי בד מתקופה זו וכן קרוב ל-50 חותמות “למלך” מהתקופה וכמובן מבנים מגורים רבים. מדובר במכלול תעשייה גדול ומשגשג של ייצור שמן עבור שלטון מרכזי.

החלק שנחפר כעת, הוא רצועה ממזרח לכביש שמגיעה עד למרגלות האנדרטה לחללי מערכות ישראל. למעשה העיר העתיקה ממשיכה עוד מזרחה אל מתחת לבתי בית-שמש כיום.

 

הקשר היסטורי ותנ”כי

בשנת 701 לפנה”ס מבצע סנחריב מלך אשור מסע צבאי למצרים ובמהלכו הוא כובש והורס את ערי יהודה (לפי ישעיהו א’) וצר על ירושלים. ממלכת ישראל נכבשה והוגלתה קודם, בירושלים מולך חזקיהו (715-686 לפנה”ס) שמבצע עוד לפני מסע סנחריב, רפורמה דתית, מרכז את הפולחן בירושלים ומתואר בתנ”ך כמלך “טוב” שקיים דבר ה’. המצור על ירושלים נפסק לפתע  כשסנחריב נאלץ לחזור לטפל בענייני ממלכתו וכך ירושלים ניצלת.

עד כה בחפירות באזור שפלת יהודה, כולל בתל בית שמש עצמו, נמצאו עתיקות מהמאות ה-8 וה-6 לפנה”ס, אך לא נמצאו ממצאים יהודאיים מהמאה ה-7 לפנה”ס! הסברה היתה שאכן ערי יהודה נהרסו במסע סנחריב, ולקח יותר ממאה שנה ליהודים לשוב אליהן ולבנותן.

כאמור, בחפירה הנוכחית בתל בית-שמש נמצאו ממצאים דווקא מהמאה ה-7 לפנה”ס, שמעידים על ישוב גדול ובעל עוצמה כלכלית גדולה. מתברר שאת ממצאי מאה זו יש לחפש במקומות נמוכים יותר ולא ברום התל. ההשערה היא שמדובר בתקופה של בטחון ושקט שאפשרו לבנות מחוץ לעיר המבוצרת ולהעזר במסלע הקיים מחוץ לתל, לבניית מתקנים ומבנים (בתי בד בורות מים ועוד).

ככל הנראה, חזקיהו ומנשה בנו המולך אחריו 55 שנה (686-631 לפנה”ס), בחרו (נאלצו) להיות מלכים בחסות אשור וויתרו על עצמאותם המדינית, כך זכו לשקט ובטחון אותם קנו באמצעות מיסים לאשור. (כנראה מנשה בשל קשריו עם אשור גם מחזיר פולחן זר ולכן נחשב בתנ”ך כמלך “רע” בעיני הנביאים). אזור זה היה עשיר בזיתים ובבתי בד כדי לספק לירושלים ולאשור שמן.

כאמור הממצאים בחפירה כעת הפתיעו את כולם ונותנים הבנה אחרת של המאה ה-7 לפנה”ס. זאת כמובן בנוסף לסיפור המקראי על ארון הברית, לממצאים הנוספים שנתגלו בעבר ולאלו שבוודאי עוד יתגלו בחפירה זו ובחפירה עתידית.

לאור זאת, לדעת מומחים: האתר ראוי לשימור ולהפיכתו לאתר מורשת לאומי ואף עולמי.

 

עתיד הכביש

לכולם, כולל ראשות העתיקות ונת”י ברורה החשיבות של התל, עם זאת יש חשיבות רבה להרחבת כביש 38 בקטע מסוכן זה, במיוחד לאור גידול האוכלוסיה בבית שמש והאזור. הכביש אמור להחפר לעומק של 15 מטר מפני השטח כיום וכך יהרסו העתיקות ויווצר נתק בין התל לעיר. גשר הולכי רגל שתוכנן בין העיר לתל, לא יוכל להבנות לפי התכנון, כיוון שבמיקום שתוכנן לעמודים, נמצאו ממצאים חשובים.

מנכ”ל ראשות העתיקות הוא זה שצריך להכריע האם לשחרר את האתר לפיתוח – כלומר הרס האתר וסלילת הכביש עליו, או לדרוש שימור של האתר ואז צריך למצוא חלופה לכביש.

בפגישה בין ראשות העתיקות ונת”י לפני כחודש, סוכם שנת”י יבדקו חלופות למעבר הכביש, ואת משמעותן. ישנן 3 חלופות: מנהרה מתחת לתל, גשר מעל התל או מעקף ממערב. שלושת החלופות בעייתיות מכל מיני סיבות, שלושתן מחייבות עלות כספית רבה מעבר למתוכנן, ושלושתן יגרמו לעיכוב הרחבת הכביש. החלופה שנראית הכי סבירה היא מנהרה מתחת לתל.

צפויה פגישה נוספת ביניהם בעוד כחודש, אך הזמן דוחק לכולם.

 

הרן זיו