הכנס השנתי של אגודת מורי הדרך בישראל – יוני 2022

מורי דרך יקרים,

בשבוע שעבר ביום רביעי ה- 29/6 התקיים הכנס השנתי של אגודת מורי הדרך במוזיאון ארצות המקרא בירושלים. בכנס הוצגה פעילות האגודה בשנה החולפת, סקירת על ענף התיירות מפי הגופים המובילים בישראל, הרצאות העשרה ודיווחים ודוחות על פעילות האגודה.

כיבדו אותנו בנוכחות שר התיירות מר יואל רזבוזוב, מנכ”ל משרד התיירות מר דני שחר, סמנכ”ל חווית התייר בפועל הגברת רקפת לוי, מר יוסי פתאל, מנכ”ל לשכת מארגני תיירות נכנסת ומנהל פרויקט הדרך במשרד התיירות מטעם הרט”ג מר עמית לבקוב, הנהלת האגודה ומורי הדרך.

 את הכנס פתחה יו”ר האגודה הגברת גנית פלג אשר עשתה סקירה אסטרטגית על פעילות האגודה ועל ההישגים של השנה האחרונה בניהם: חיזוק הקשר עם מורי הדרך,  הקמת זרוע כלכלית, השתלמויות לחידוש רישיון, סיורי העשרה, פעילות עם ועדות הכנסת, חיזוק הקשר עם משרד התיירות, תוכנית הבראה לשיקום מצב האגודה ועוד.

בעקבות פניות חוזרות ונשנות של יו”ר האגודה ושאלות שעלו בכנס   מן החברים עצמם עלה שוב ושוב נושא הרחבת פרויקט רט”ג לכלל החברים, נציגי משרד התיירות התייחסו  לנושא והבטיחו כי יערך דיון מחודש בנושא. אנו מקווים שנוכל להביא בשורות טובות גם בעניין זה.

 את ההרצאה המרכזית העביר ד”ר שחר שילה בנושא “תיירות בעידן פוסט קורונה- מגמות והזדמנויות חדשות”, זו הייתה הרצאה מרתקת שכללה מידע מסקרים ומחקרים רבים, שנערכו ברחבי העולם מאז פרוץ משבר הקורונה, המצביעים על מגמהברורה הציבור הרחב מבקש מוצר תיירותי הגייני ובטוח, שיאפשר להם הנאה וחוויה תיירותית

מבלי לסכן את עצמם.  ד”ר שחר שילה סקר את השינויים בעולם התיירות והדגש על “צריכת חוויות” ע”פ צריכת טיולים והציע למורי הדרך לעשות את ההתאמות בהתאם למגמות הצרכנות ולמגמות העולמיות.

עו”ד דויד אילוז ממשרד שותף במשרד עורכי הדין מרקמן את טומשין ושות’ – העביר הרצאה  בנושא “מיצוי ומימוש זכויות עקב בעיות רפואיות למורי דרך” מורי דרך לא תמיד מודעים לזכויות הרבות להן הם זכאים  ולכן גם לא תמיד יודעים לדרוש את המגיע להם. בהרצאה העיר את עניינינו לגבי  הזכויות המגיעות למורי הדרך בגין פציעות, מחלות ותאונות ונתן כלים פרקטיים.

מר רפי וייסמן מסוכנות הביטוח אורלי פיננסים  העביר הרצאה ביטוח מקצועי למורי דרך, הסוכנות הביטוח אורלי פיננסים בניהולו של רפי וייסמן מציעה למורי הדרך חברי האגודה הסתכלות כוללת על כל התיק הביטוחים.

 מנכ”ל האגודה, מר אלי מלול מילוא הציג את התהליך היסודי שנעשה לצמצום ההוצאות שבזכותו יצאה האגודה מהמשבר ואת התקציב שבנה בעזרתו של מר מיקי מלכה. הוצג דיווח כספי ע”י רואה חשבון של האגודה, נציג מרכז לניהול העמותות.

מר יוסי מעוז – ועדת ביקרות הציג דוחות ביקורת על ההתנהלות הארגונית והכלכלית של האגודה, נעשתה הצבעה על תקנון בתום עבודה על ועדת התקנון ועל תקנון חדש העונה על צרכי השעה. הצבעה

 ברצוננו להודות למוזיאון ארצות המקרא ולצוות  שאירח אותנו, למר אלירן קיסר שהנחה את הכנס, למשתתפים המכובדים, לכל מי שפעל בכדי לקיים את הכנס, לנותני החסות ולמרצים המקצועיים ולמורי הדרך שטרחו ובאו.

במהלך השנה פועלים מורי דרך רבים ומתנדבים בכדי לקדם את פעילות האגודה ולהטיב עם מורי הדרך, אנו מודים לכל אחד ואחת מהם על תרומתם.

אנו נמשיך לפעול בכדי לשפר את מעמדם של מורי הדרך לשקם את האגודה ולפתח פעילויות שיתרמו למורי הדרך.