בחירות למועצת האגודה
לכל חברי אגודת מורי הדרך- היכונו היכונו!
ביום ג’, 28/5/2024, יערך כנס שנתי ובמרכזו הבחירות למועצת אגודת מורי הדרך בישראל, שתמנה 19 חברים.
מאחר ונדרש מחבר/ה אגודה המעוניין להיבחר למועצת האגודה או לוועדת ביקורת, להיות רשום כחבר 4 חודשים לפני יום הבחירות, שהם 120 ימים, אנחנו מודיעים לכל החברים לבדוק שהם רשומים כחברים באגודה ומי שלא רשום או לא חידש, שירשם ממש בימים הקרובים.

ועדת הבחירות מורכבת משלושה חברים מבין אלה שהגישו מועמדות למועצת האגודה.
החברים שנבחרו לועדת הבחירות הם:
אליאס מועלם
נורית נבט
רוני פלד
הדבר החשוב ביותר מבחינתכם החברים כרגע, הוא לבדוק את עצם היותכם חברים רשומים באגודה.
בקרוב מאוד נפרסם גם את יתר ההליכים הנגזרים מתקנון האגודה המאושר בידי רשם העמותות.
בהצלחה לכולנו,
חברי ועדת הבחירות.