אפשרו יציאה לטבע וקיום פעילות במרחבים הפתוחים

השבוע נשלח מכתב לשרים הרלוונטיים וליו”ר ועדת הקורונה.

תחת הכותרת- “אפשרו יציאה לטבע ולקיום פעילות במרחבים הפתוחים”. המכתב מפרט ברוח חיובית ומתבסס על נתונים המראים כי יציאה למרחב פתוח בקבוצות קטנות, חיוני, ייטיב עם כלל הציבור הכמה לצאת אל הטבע. הכל תחת ההנחיות וקיומן באחריות ובקפדנות. המכתב קורא להעלאת נושא תיירות וטיילות הפנים על סדר היום הן עבור הציבור והן עבור מורי הדרך אשר מטה לחמם נשבר. המכתב קורא להעלות נושא התיירות ופרנסת מורי הדרך בד בבד עם חיוניות היציאה למרחבים הפתוחים, על סדר היום הציבורי ובמהלך הדיונים. 

אגודת מורי הדרך פועלת בימים אלו ובכלל, למי מכם, ולכלל מורי הדרך. לא נשקוט ונמשיך לפעול בנחישות למען העלאת נושא התיירות, חידוש, יציאת מטיילים בהתאם להנחיות ומגבלות אל השטח בהדרכת מורי הדרך, והן בסיוע בהיבטים הכלכליים למורי הדרך אשר מטה לחמם נשבר.

כולנו תקווה שאכן מקבלי ההחלטות, יפעלו בשיקול דעת ויאפשרו חידוש פעילות מבורכת זו לרווחת כולם. הודגש הצורך בפעילות משותפת של כלל הגורמים הרלוונטיים להשגת מטרות אלו.

בנוסף, האגודה מנהלת מערך הכשרות ,הרצאות עם מיטב החוקרים והמרצים. בקרוב נצא עם תכנית המשך להכשרות שטח, העמקת ההיכרות עם מגוון נושאים העשויים לסייע לתרמיל ההדרכה של מורי הדרך.

בברכת אהבת הארץ, האדם ומורשתה.

אליהו מילוא יו”ר

 אגודת מורי הדרך בישראל.