כלי נגישות

דרכים עתיקות בנגב

מפת דרכים עתיקות שבה ניתן לראות את הדרכים בתקופה הרומית ואת הדרכים הנבטיות בתקופה הביזאנטית