כלי נגישות

כנס חירום למורי דרך התקיים בתאריך 14.9.17 באתר ההנצחה בבית ליד. לפרטים נוספים:

לחצו כאן

 

 

סיכום הכנס והמשך המאבק

בתאריך 14/9/17 התקיים כינוס של מורי דרך ביוזמת הנהלת אגודת מורי הדרך בישראל ובו הוצגו סעיפי התזכיר הבעייתיים מבחינת מורי הדרך ועמדת האגודה ביחס לאותם סעיפים.
בכנס השתתפו כ-80 מורי דרך שהתכנסו באתר ההנצחה ל-22 החיילים שנרצחו בבית ליד בינואר 1995.
האתגרים שמציב החוק החדש בפני מורי הדרך הם אתגרים רציניים ואין אפשרות מעשית להתמודד איתם ביעילות אם לא נהיה מאוחדים תחת הנהגה אחת מייצגת.
אגודת מורי הדרך מאחלת לכל מורי הדרך בישראל ולכל עם ישראל שנה טובה ומוצלחת, שנת שקט ופרנסה טובה ושנמשיך להוביל בראש הדרוגים גם בהמשך.

 

עמדת האגודה בנושא תזכיר חוק התיירות החדש ספטמבר 2017

נייר העמדה מציין את סעיף החוק הבעייתי ועמדת האגודה כפי שהיא הוצגה למשרד התיירות.

 

מס' הסעיף בחוק תוכן הסעיף בחוק עמדת האגודה
9

חובת רישוי מורה דרך  –

אדם לא ישמש ולא יציע לשמש, מורה דרך לתייר חוץ, או לספק שירות הוראת דרך, אלא אם יש בידו רישיון לכך. האגודה דורשת להוסיף לתייר חוץ גם את המילים "לתייר בתמורה".
13
אלה יהיו פטורים מחובת רישיון מורה דרך:
א.       מדריך באתר תיירותי, המדריך מטעמו של מפעיל האתר;

ב.       מדריך מטעם גורם ממשלתי או תאגיד רשום הפועל בישראל שלא למטרות רווח והמוכר על ידי משרד ממשלתי או הנמצא בשליטתו, בתחום החינוך, ידיעת הארץ או שמירת הטבע והסביבה;

ג.        רועה רוחני;

לעניין זה "רועה רוחני" – מנהיג דת נוצרי בעל הסמכה מטעם הכנסייה, המלווה קבוצת צליינים בישראל שמטרתה העיקרית בביקורה בישראל היא פולחן דתי פולחני;

ד.       מדריך בשפות ייחודיות, שיקבע השר לאחר התייעצות עם ועדה שהרכבה נציג ארגון יציג של מורי הדרך, נציג של ארגון יציג של מארגני תיירות נכנסת והממונה;

ה.       מומחה אשר עיקר תחום עיסוקו אינו בהוראת דרך, והמדריך בתחום מומחיותו. השר יקבע כללים למתן פטור;

א.    אין בעייה עם תת סעיף זה.

ב.    להוסיף את המילים "בתחום עיסוקם בלבד" והכוונה שיוגבלו לתחומים המוגדרים.

ג.     דרישת האגודה – מורה דרך לכל קבוצה כזו על פי סעיף 9 כמו שנהוג במדינות רבות באירופה ואף בותיקן עצמו.

ד.    מורה דרך שיתלווה לכל קבוצה כזו על פי סעיף 9 וישמש איש הקשר מול הסוכן ולמלווה הקבוצה המגיע איתה מחו"ל.

ה.    מומחה, שוועדה במשרד התיירות, ושאגודת מורי הדרך תהיה חברה בה, תחליט על קריטריונים שעל פיהם יוכר מומחה כזה.

17

הוראת דרך לתייר

א.    סוכנות נסיעות  או מארגן הסעות לא יארגן או יבצע סיור לתייר, אלא באמצעות מורה דרך, למעט במקרים המנויים בסעיף 13(א),(ב),(ג) ו-(ד);

ב.    סוכנות נסיעות או מארגן הסעות, יציב שלט על חלון רכב ההסעה, באופן בולט וגלוי לעין, הכולל את שמו, פרטי התקשרות עמו ואת שם הקבוצה;

א.    עמדת האגודה היא להסיר את הפטורים מהסעות לתת הסעיפים שבסעיף 13.

ב.    אין התנגדות והאגודה בעד תת סעיף זה.

 

 

הנחיות אגודת מורי הדרך לכלל מורי הדרך לקראת העלאת תזכיר החוק להמשך תהליך החקיקה:

 

  1. להצטרף לאגודה בכדי להוות כח מאוגד מול גופי הממשלה והכנסת ולייצר על ידי כך חזית אחידה.
  2. לייצר הסברה התואמת את העמדה האחידה בכדי שיהיה קול אחד וזאת על ידי הפצת כל מכתב או מאמר או כתבה המתפרסמים בנושא על ידי האגודה בכל קבוצות הרשתות החברתיות בפייסבוק, ווטסאפ וכו'.
  3. כל מורה דרך שנמצא באתר שבו הוא רואה קבוצות מטיילים נוספות ויכול לספק נתונים על כמות האוטובוסים ואם יש מורה דרך או אין, זה יעזור לנו ביצירת סטטיסטיקה שמסברת את האוזן ונותנת מושג לחברי הכנסת שאיתם ניפגש.
    את הנתונים יש להעביר לידי רוחל'ה במשרדי האגודה לכתובת דוא"ל: office@itga.org.il
  4. להירשם לדיוני וועדת הכלכלה בכדי להוות כח בנוכחות שם. יהיו גם האנשים ובעלי האינטרסים שרוצים לחסל את מקצוע מורה הדרך בישראל.
  5. לאסוף נתונים ככל האפשר על מדינות אחרות שבהן יש חובת מורי דרך מלווה באופן מלא או חלקי. גם נתונים אלה יש להעביר למייל: office@itga.org.il.
  6. במפגש עם מורי דרך בעבודה יש להסביר ולהבהיר את תזכיר החוק, את הנקודות הבעייתיות ומהי דרישת מורי הדרך לתקן ממשרד התיירות זאת בכדי ליצור בשטח הבנה טובה של תזכיר החוק.

 

 

 

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*