כלי נגישות

הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את "חוק לוין"– מלונות יוגדרו כתשתית לאומית כחלק מהתוכנית להוזלת מחירי הנופש שר התיירות יריב לוין:

"אנחנו מביאים היום בשורה צרכנית לציבור בישראל ולענף התיירות. תיקון החוק שאושר היום יחולל מהפכה בתחום המלונאות על ידי תוספת של אלפי חדרי מלון, שתגביר את התחרות ותביא להוזלת מחירי הנופש בישראל.

לאזרחי ישראל מגיעה הזכות לצאת לנופש במחירים סבירים. יכולת התחרות של ישראל בשוק התיירות העולמי תגדל משמעותית ותסייע למשוך לכאן מאות אלפי תיירים נוספים בשנה, אשר יתרמו למשק ולשוק התעסוקה. מדיניות משרד התיירות ברורה – לא נאפשר בניית מלונות שתפגע בחופים שהם נכס תיירותי, בדיוק כפי שהיה מקובל עד כה. מטרת התכנית היא אחת – הוזלת מחירי הנופש לאזרחי ישראל כולם אחת ולתמיד" הליכי הבנייה יקוצרו – היצע חדרי המלון יגדל – התחרות בשוק התיירות תגבר – מחירי הנופש יוזלו כל זאת תוך הקפדה על שמירה הן על הסביבה והן על החופים, שהם נכס תיירותי של ישראל

היעד: בתוך 5 שנים ייבנו בישראל כ-15,000 חדרי מלון חדשים, ובתוך 10 שנים כ- 27,000
לראשונה, בתי מלון יוגדרו כתשתית לאומית ויאושרו באופן מהיר ופשוט בוועדה לתשתיות לאומיות (ות”ל)
המשמעות: ייעול וקיצור הליכי התכנון והבנייה, גידול במספר חדרי המלון בישראל והוזלה של מחירי החופשה בישראל

לראשונה יוקם מסלול תכנוני ייחודי של ועדות משנה לענייני תיירות בועדות המחוזיות. ועדות אלו והועדות המקומיות העצמאיות יוכלו לאשר שימוש של עד %20 משטח המלון לטובת מגורים
המשמעות: הגברת הכדאיות הכלכלית, הקטנת הסיכון ליזמים, הרחבת מקורות המימון הכנסת אישרה היום 16.8.2 בקריאה שניה ושלישית את התכנית הלאומית להוזלת מחירי הנופש בישראל של שר התיירות, יריב לוין.
התכנית תביא לייעול, קיצור ופישוט משמעותי של הליכי התכנון והבנייה של מלונות בישראל, הגדלה משמעותית של מספר חדרי המלון ובסופו של התהליך – להוזלה של מחירי החופשות בישראל.
לפי הערכת אנשי המקצוע במשרד התיירות, בתוך כ-5 שנים יתווספו כ-15,00 חדרי מלון בישראל, ובתוך 10 שנים כ-27,000 – דבר שיגדיל את התחרות ולהוזלה במחירים עבור הצרכן. לפי התכנית, בתי מלון יוכרו כתשתית לאומית ויאושרו באופן מהיר וישיר בוועדה לתשתיות לאומיות (ת”ל).

בנוסף, ייווצר מסלול ייחודי בתחום התיירות במסגרתו יוקמו ועדות משנה לענייני תיירות בוועדות המחוזיות. ועדות אלו, וכן ועדות מקומיות עצמאיות, יוכלו לאשר תוספת של עד % 20 לזכויות הבניה של מלונות לטובת מגורים.
מהלך אשר יגביר את הכדאיות הכלכלית, יפחית ליזם את הסיכון בפרויקט, יגדיל את מקורות המימון שלו ויקצר את זמן החזר ההשקעה הראשונית בכ-5 שנים.

רקע – קשיים בירוקרטיים ומחסור בחדרים: כיום קיים מחסור בחדרי מלון בישראל ויזמים רבים נמנעים מבנייה חדשה בגלל הליכי תכנון ארוכים ומסורבלים וסיכון כלכלי גבוה. בעשור האחרון בישראל נבנו רק כ-3,000 חדרי מלון חדשים (עליה מזערית של %6 .)
ההיצע הנמוך של חדרי המלון בישראל הוא הגורם העיקרי לעליית מחירי הלינה בישראל בעשור האחרון( 2015-2004 )בעשרות אחוזים.

הימשכות וסרבול הליכי התכנון וקבלת ההיתרים מהווים חסם עיקרי בבניית מלונות חדשים בישראל, כאשר לא אחת נדרש למעלה מעשור לצורך השלמת הליכי הבניה.
חסם נוסף הינו הפער שבין התשואה הנמוכה הממוצעת בענף ובין רמת הסיכון הגבוהה, דבר הגורם לקשיים בקבלת מימון מגופים פיננסיים ולהגדלת עלות ההון בפרויקט.

בעקבות התכנית: הגדלת היצע והוזלת מחירים מטרת התכנית היא לתת מענה אפקטיבי ומידי לחסמים הללו, להגדיל את היצע חדרי המלון בישראל, להוות מנוע לתחרות בשוק ולהביא להוזלת מחירים. בנוסף, הדבר יביא להגדלת היצע המגורים במלונות, מהלך אשר משתלב עם מאמצי המדינה להרחבת היצע הדיור.

 

חוק לוין

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*