מיזם "שלישי בטבע", הינו מיזם המשותף לאגודת מורי הדרך ורשות הטבע והגנים (רט"ג), ומיועד לאפשר לאזרחים ותיקים לטייל באתרי הרשות במחיר מוזל.
אגודת מורי הדרך קיבלה על עצמה את כל נושא הדרכת הטיולים בפרויקט זה, אליו ישובצו מורי דרך בלבד. משך יום טיול 6 שעות, מנקודת היציאה לאתר וחזרה. מורה הדרך שישובץ יקבל טופס הזמנה מהרט"ג, יצטרך למלא את הטופס ולהעביר חשבונית/קבלה ישירות לרט"ג (עפ"י הכתובת המופיעה בטופס ההזמנה) שממנה ישולם השכר עבור ההדרכה, ישירות למורה הדרך.התשלום עבור ההדרכה בפרויקט זה הינו 620 ₪ + מע"מ (725 ₪) לעוסק מורשה או 620 ₪ לעוסק פטור.הפרויקט הוא לאגודת מורי הדרך, שקיבלה לארגן ולשבץ מורי דרך לטיולים במסגרת פרויקט זה. הפרויקט מנוהל על- ידי צביקה בוכמן ורוחלה מהמשרד. רשימת מורי- הדרך שכבר הביעו רצונם להשתבץ להדרכה נמצאת במשרד והשיבוץ נעשה על ידי האגודה לפי עקרונות מסוימים ובחלוקת עבודה שווה בין החברים. חשוב לציין! מורי- דרך שעובדים באופן קבוע כמדריכים ברט"ג וישובצו על- ידי האגודה לעבודה במסגרת הפרויקט, יקבלו את שכרם להדרכה זו לפי חישוב עלות יום הדרכה בפרויקט, כמפורט.

מורה דרך חבר אגודה, המעוניין להשתבץ להדרכה הקרובה לאזור מגוריו, וטרם מילא את טופס הרישום, מוזמן למלא את הטופס המצורף – בלינק הבא: https://goo.gl/LSKFZM

בכל שאלה או הבהרה נוספת, ניתן לפנות למשרדי האגודה בטלפון 03-6186411 או במיילoffice@itga.org.il

בברכה,
בני כפיר – יו"ר האגודה