שלום חברים,
כידוע, בתאריך 28/05/2018 התקיימה ישיבה ראשונה של ועדת הכלכלה של הכנסת בראשותו של חבר הכנסת איתן כבל ממפלגת המחנה הציוני, זאת בנושא השינויים שמבקש שר התיירות חה"כ יריב לוין לערוך בחוק התיירות באופן כללי ובתקנות הוראת דרך באופן פרטני.
חברנו, נבחרי אגודת מורי הדרך ובראשם יו"ר האגודה – מורה הדרך בני כפיר השתתפו בדיון והביעו את התנגדות הנחרצת לשינויים שמבקש לערוך השר במעמדם של מוריי הדרך בתיירות הפנים ותיירות נכנסת.

זמן רב, קודם לקיומה של ישיבה זו, יזמתי את הקמת את מטה המאבק של מוריי הדרך . הרעיון המרכזי שעמד מאחורי יוזמה זו הוא מטה מאבק "על ארגוני"  המאפשר לכל אחד לקחת חלק בפעולות המחאה שאנו מבקשים לבצע ולהביע את רעיונותיו. נענו לקריאתי מספר מורי דרך.

הפעולה שבצענו היו:
א. הייתה הבעת מחאה בכנס התיירות שערך משרד התיירות השנה.
ב. הפצת המסרים במהלך מרוץ מרתון תל אביב, יזמו והשתתפו, מורי הדרך-  אמיר אלון , רומי שנבל ואנוכי.
ג. התארגנו לפעולות נוספות, זאת טרם יציאתם של חברי הכנסת לפגרת הקיץ.
הואיל והישיבה המתוכננת לפני הפגרה בוטלה בסופו של דבר, למרות שהתארגנו כראוי, המתנו לקבלת המועד החדש ולצערי קבלנו את המועד החדש זמן קצר טרם התכנסות הועדה.
ד. למרות ההתרעה הקצרה ולמרות שכידוע כולנו מצויים כעת בתקופת עבודה מבורכת, אני יחד עם מורת הדרך בת שבע אסלסי המדריכה בשפה הסינית, התארגנו במהירות והצבנו משמרת מחאה אל מול הכניסה למשכן הכנסת בתאריך הנ"ל. החל מהשעה 08:30 בבוקר עמדנו עם שלטים ומסבירנים מבין מורי הדרך שנענו לקריאתנו התכופה אל מול משכן הכנסת במשך מספר שעות. במהלך שעות אלה הגיעו מורי דרך נוספים, כ – 50 במספר אשר יכלו להתפנות לפרק זמן קצר.
לכל אורך היום קיימנו את משמרת המחאה בנוכחות קבועה של מורי דרך הדרך : בת שבע,  בניה בלום, ירדנה מנור, אנוכי  ומוריי דרך נוספים אשר עמדנו לצידי ואחרים שהתפנו מעבודת ומעיסוקים ככל שיכלו, הגיעו ומחו איתנו, מנינו כ- 50 מורי דרך לסירוגין. נוכחות משמעותית לכל הדיעות לאור ההתרעות הקצרות ולאור אופי העבודה של מורי דרך.
עמדנו במקום עד לשעה 15:00 לערך, ופגשנו קבוצות של תיירים, גימלאים ואחרים ואף קבוצות של תלמידים המלווים במוריי דרך שעצרו לידנו. כולם הקשיבו בקשב רב לדברינו והביעו את תמיכתם המלאה במאבקנו הצודק.
אזרחים רבים אשר קראו את השלטים שהצבנו ( שלטים אשר הוכנו זמן רב קודם לכן ביוזמתה של מורת הדרך רומי שנבל ובסיועם של רבים ממוריי הדרך הסינים ) התעניינו במחאתנו ולאחר ששמעו אותנו הביעו הזדהות מלאה וחלקם אף הציע לסייע לנו במאבק.

לסיכום פעילות ההפגנה אשר התארגנה בהתרעה קצרה ביותר, ניתן לומר שנוכחותינו היתה משמעותית, בכל רגע נתון היו מורי דרך במספר מכובד ומייצג.  ההפגנה הצליחה ומחאתנו נשמעה בציבור אשר החל להפנים את המסרים שלנו.

אז מה עושים בהמשך? 
כמובן שאין בדעתי ובדעת חבריי למטה המאבק להרפות!  אנו מתכוונים להמשיך במלוא הכוח את מאבקם של מורי הדרך ולארגן פעולות מחאה נוספות !!!
הפעולה הבאה תערך זמן קצר לפני מועד ההתכנסות הבאה של ועדת הכלכלה שאמורה להתקיים במהלך חודש יוני הבא עלינו לטובה.
בפעילות הקרובה בכוונתי לארגן צעדת מחאה לאורך כביש מס' 1 בקטעים הקרובים לכניסה לירושלים ובתוך ירושלים עד למשכן הכנסת.
יש כוונה לצעוד בסדר מופתי עם דגלי ישראל, שלטים ואף להציב דוכני הסברה בהם יעמדו מוריי דרך אשר לצד דברי הסבר על מאבקנו ייתנו הדרכה קצרה על אתריי המורשת שלאורך הכביש, זאת לציבור הרחב ובהתנדבות מלאה, לבסוף נתארגן באופן מסודר אל מול משכן הכנסת.
מדובר בצעדה הדורשת תכנון מוקדם והתארגנות ראויה, מטה המאבק מתכוון לערוך זאת בסדר מופתי תוך קבלת כל האישורים הנדרשים ממשטרת ישראל  ומכל הגורמים הממלכתיים הרלוונטיים, וכמובן מבלי להפר את הסדר הציבורי ושמירה קפדנית על החוק והנוהליים. פרטים מלאים ימסרו במועד לכלל ציבור מורי הדרך ובנוסף יוזמנו כל אמצעי התקשורת השונים.
חשוב לציין, שמוריי הדרך מוזמנים להגיע לצעדה זו עם בני משפחותיהם, חברים וכל מי שמזדהה עם מאבקנו הצודק.
בהזדמנות זו אני מבקש לשבח ולעלות על נס את הירתמותה ועזרתה של מזכירות אגודת מוריי הדרך אשר התעלתה על עצמה ופועלת מעל כל שיקול זר, בכך שהיא מוכנה להעמיד לרשותנו את כל האמצעים והמשאבים הדרושים למאבק זה, ללא הבחנה אם הפעילים או מורי הדרך המשתתפים במחאה הם חברי אגודה או לאו או האם הם חברים בארגונים אחרים.
בעיקר אני רוצה לשבח את הסיוע שאנו מקבלים מיו"ר האגודה בני כפיר, מסגן יו"ר האגודה מוטי אפרתי ויתר חברי המזכירות ובכללם מזכירות האגודה.
כאמור, פרטים מלאים אודות המועד, מסלול ההליכה ושאר הפרטים הארגוניים יימסרו בהמשך ובאופן מסודר.
          אנו לא נרפה ונפעל בכל כוחנו להסיר את רוע הגזרה המבקש להטיל
       עלינו שר התיירות
אין ספק בליבי שבסופו של דבר נצליח במאבקנו
מאחר וכידוע לכולם אין צודק ממנו.

נשמח לכל עזרה , התנדבות והרתמות, למאבק של כולנו כידי שנציל את מקצוע מורי הדרך מידי אלה שמנסים להפחית את מקצועיותם של מורי הדרך, לזלזל בעבודת מורי הדרך, ולפגוע בפרנסתם של אלפי משפחות המתפרנסים ממקצוע מורה הדרך.
הדרכה חוקית ברישיון חוקי!!!
תודה לכולם
משה יחיאל – מורה דרך
חבר אגודת מוריי הדרך בישראל