העמותה לתולדות חיפה מציינת בקרוב 20 שנה לפעילותה. העמותה פועלת בכמה מישורים: תיעוד ואיסוף חומר על תולדות העיר ותושביה., העמותה מוציאה כבר במשך השנים 14 גיליונות של הביטאון היוצא בחסות קרן ראובן ואדית הכט המסייעת לפעולות תרבות ואמנות, בעריכתה של ד"ר ניצה שלף, העמותה מקיימת פעם בחודש הרצאה בתולדות חיפה וכן עורכת פעם בחודש סיור בעיר ובסביבתה הקרובה.  פעילותה השוטפת של העמותה מתבצעת ע"י מתנדבים.

קיימים שיתופי פעולה עם גורמים שונים ביניהם::

עיריית חיפה, מוזיאון העיר, ארכיון העיר, והעמותה לפיתוח התיירות , אגודת הסופרים – סניף חיפה, יד בן-צבי, המרכז הבהאי העולמי, ארכיון חברת החשמל, ארכיון הנמל, האגודה הישראלית לחקר שורשי המשפחה סניף חיפה, והעמותה למורשת מלחמת-העולם הראשונה.

יום הזיכרון לחיילים ההודים שנפלו בכיבוש חיפה במלחמת-העולם הראשונה נערך מדי שנה ע"י השגרירות ההודית בשיתוף עיריית חיפה והעמותה לתולדות חיפה.

בבית העמותה מתקיימת תערוכה העוסקת בפרק מתולדות העיר, כרגע יש תערוכה על תולדות הנצרות בחיפה, היו כבר לפחות שתי תערוכות, האחת שעסקה בספורט, והשניה על חיפה היהודית ואישיה.

העמותה פעילה גם בשיתוף פעולה בכנסים העוסקים בתולדות העיר וכן שותפה להוצאת ספרים בתולדות חיפה. כן מתקיימת כל שנה השתלמות למורי דרך בשיתוף משרד התיירות.

באתר האינטרנט של העמותה ניתן למצוא את כל המאמרים שהתפרסמו בגיליונות של הביטאון שיצאו עד עתה.

בביטאון ישנם המאמרים הבאים:

בתי-החולים הפרטיים 'מולדה' ו'אמהות'  (מתוך שבעה בתי-חולים) שהיו על הכרמל בשנות השלושים והארבעים  – מקום לידתם של אלפים מילדי חיפה, ועל הרופאים שפעלו בהם  מאת פרופ' אבישי גולץ.

מאמרם של יאיר ספרן וד"ר תמיר גורן על הגירת החוראנים  לחיפה בשנות השלושים.

יגאל גרייבר כותב על 'המארב' לשיירת הנשק הערבית – האירוע שהביא לניצחון בחיפה במלחמת העצמאות .

יהודה לבנוני מחברו של הספקר 'אתונות של הסולטן' על רכבת העמק  מספר במאמרו על המהנדס לואיס ויילר – הסולל העלום של רכבת העמק.מתוך מערכת מכתבים המתארים את דרכי העבודה בשנים 1903-04. בימים אלה מחדשת רכבת ישראל את התנועה בקו חיפה – בית-שאן, קו ש'מחליף' את רכבת העמק ההיסטורית.

יעקב שורר מגלה בעזרת גלויה את סיפורו של פסל  'ציפייה לציון' , מברלין לחיפה, והאמן ולפגנג מאיר-מיכאל , חיי האמן ונדודי הפסל שמאז 1955 נמצא ב'גן האם' בכרמל.

לסיום החוברת נפתח מדור חדש של קטעים מעיתונות מקומית ישנה, המאמר 'חיפה היהודית לפני 63 שנה' מתוך גיליון א' של 'השער' – שבועון שיצא לאור לראשונה בשנת 1933.