הערה: אשמח מאוד אם תשתמשו באגדות שלי, כי כל אגדה מקנה ידע, מחנכת ומרעננת את הטיול, אך אנא הקפידו לציין את שמי.

תודה. רותי יצחקי-ריכטר 

שיטה ענפה ותמר גבוה והדור צמחו זה ליד זו באחד הוואדיות שבנגב. ביחד עמדו בסופות החול, ולא כופפו את קומתם בפני רוחות הסערה והשיטפונות הרבים  שפקדו את המדבר בחורף.

סמוך לתמר ולשיטה התגוררו בני שבט בדואי. הם היו עניים מאוד, כי הבצורות התכופות הפוקדות את המדבר ייבשו את מעט החיטה שנבטה בחורף, ותנובת החלב של עדר העיזים השחורות הייתה דלה מאוד, ובקושי רב הספיקה לצורכי השבט.

יום אחד נקוו לאחר השיטפון מעט מים בוואדי, והתמר התבונן בשלולית וראה בה את דמותו כמו במראה מלוטשת. הוא שמח שקומתו הדורה והוא יפה יותר מכל העצים שבמדבר,  ואילו השיטה, שכנתו משכבר הימים, אינה גבוהה והדורה, ואין בה חן ויופי.

התפאר התמר בפירותיו הטעימים וביפי הדרו, ולעג לשיטה על שקומתה נמוכה מקומתו, פירותיה אינם נאכלים, ותסרוקתה  פרועה בגלל הרוח המכה בה רק מצד אחד.

שמעה השיטה את דברי העלבון של התמר הגאוותן ונזפה בו: "אינך מתבייש להעליב אותי?! הלוא מענפי בנו בני ישראל את המשכן, והבדואים בונים מהם את סוכותיהם בקיץ! בין ענפיי מקננות ציפורי המדבר, ופירותיי משמשים מזון לחרקים, לעופות ולצבי המדבר!"

יום אחד אבד גדי מעדר העיזים שרעתה בת השֵייך הבדואי ונעלם במרחבי המדבר. הרועה הקטנה רדפה אחריו וחיפשה אותו בנקיקים ובמערות, ורק בצהרי היום הצליחה למצוא אותו ולהשיבו אל העדר. בערב אפסו כוחותיה והיא התעלפה, כי לא שתתה מים כל היום.

הניחה אותה אִמָהּ בצל עץ התמר כדי להשיב את רוחה, ולא הצליחה לעורר את הילדה מעלפונה, כי היו כפות התמר דלילות ויצרו רק צל מועט ודל, אך כשהשכיבה האם את בתה בצל הכבד של השיטה, התאוששה הנערה ושבה לאיתנה.

אז הבין התמר שחטא לשיטה. הוא ביקש את סליחתה, ומאז חיים התמר והשיטה ביחד באושר ובכבוד הדדי בגבעות החול והלס של המדבר עד היום הזה.

המדע שמאחורי האגדה

שיטת הסוכך

תעודת זהות

משפחה: מימוסיים

"בני דודים": מינים שונים של הסוגים שיטה ומימוזה.

מולדת:  מזרח אפריקה

מאפיינים: עץ לא גבוה השולט באזורים שחונים במדבר ובערבה. העץ בעל גזעים אחדים שנופם מהווה ביחד צורה של סוכך. מכאן נובע שם המין. הפריחה באביב ובקיץ. הפרחים הזעירים חסרי כותרת ובעלי אבקנים ארוכים. הם מקובצים בתפרחת עגולה המושכת אליה חרקים מאביקים. הפרי תרמיל מסולסל.

ריבוי:  על ידי זרעים.

שימושים ופולקלור: השיטה מהווה את העץ העיקרי במדבריות ובערבה, ומשמשת בסיס לשרשרת המזון ובית גידול חשוב לבעלי החיים המדבריים.

היא בעלת חשיבות רבה לבדואים הבונים מענפיה את סוכותיהם, ומשתמשים בענפיה כחומר דלק. בעלי חיים מדבריים רבים, בעיקר יונקים, עופות וחרקים, ניזונים מעליה ומפירותיה של השיטה. מינים אחרים של השטחה במדבר הם השיטה הסלילנית ושיטת הנגב. בספר שמות כתוב שאוהל המשכן וארון הברית נעשו מענפי שיטים. (שמות  פרקים כ"ה-כ"ו).

שיטה סלילנית

שיטת הנגב