1. להצטרף לאגודה ולהיות חזית אחידה ומגובשת מול משרדי הממשלה.

2. לייצר הסברה התואמת את העמדה האחידה בכדי שיהיה קול אחד וזאת על ידי הפצת כל מכתב או מאמר או כתבה המתפרסמים בנושא על ידי האגודה בכל קבוצות הרשתות החברתיות בפייסבוק, ווטסאפ וכו'.

3. מורה דרך: ספק נתונים על כמות האוטובוסים, האם יש מורה דרך או אין.
זה יעזור לנו ביצירת סטטיסטיקה שמסברת את האוזן ונותנת מושג לחברי הכנסת שאיתם ניפגש.
את הנתונים יש להעביר לידי רוחלה במשרדי האגודה לכתובת דוא"ל:
office@itga.org.il

4. להירשם לדיוני וועדת הכלכלה בכדי להציג את נוכחותנו ולקבל את זכות הדיבור בכדי להציג את מצוקת הענף. נוכחותנו שם תהווה משקל נגד גופים ואנשים בעלי אינטרסים שרוצים לחסל את מקצוע מורה הדרך בישראל.

5. לאסוף נתונים ככל האפשר על מדינות אחרות שבהן יש חובת מורי דרך מלווה באופן מלא או חלקי. גם נתונים אלה יש להעביר למייל: office@itga.org.il
שם המדינה, שם העיר, כיצד מורה הדרך מזוהה, האם חווית חוויה עם מורה דרך מקומי.

6. במפגש עם מורי דרך בעבודה,הסבירו והבהירו את תזכיר החוק, את הנקודות הבעייתיות ומהי דרישת מורי הדרך לתקן ממשרד התיירות זאת בכדי ליצור בשטח הבנה טובה של תזכיר החוק.

לפרטים נוספים והסברים לגבי הסעיפים עליהם אנו נלחמים והמשך המאבק, ניתן לפנות לאילן מזאה: 052-2648637