חדר הסעודה האחרונה

הכתובת מופיע בגאון על הקיר

התרגום מופיע בזאב וילנאי -ירושלים חלק ב'.

 

"בשם אללה הרחמן והרחום ציווה טהור המקום ונקיון מהכופרים, ועשהו מסגד שבו יוכר שם אללה. סולטן הברואים משרד הבית המקודש, מייסד הצדק והאמונה, הסולטן, בן הסולטן, הסולטן סולימאן בן עתמן**. אללה יחזק האיסלם , בזה שיתן לו חיים ארוכים וזה נעשה ביד אדוננו שייח השיחים א-שמס מחמד אלג'מי, המטיף אללה יגמול לחסדים שנעשו על ידיו ברחמי הוריו, בתאריך יום חמישי, בראשית ( חודש ) רביע הראשון שנת שלושים ותשע מאות. והשבח אללה היחידי".

ראשית רביע הראשון 8-930 ינואר 1524