כלי נגישות

התפריט הבית- ספרי – הצעות עבודה למורי דרך חברי האגודה

במסגרת פרויקט "תפריט בית ספרי", להלן 14 הצעות עבודה ראשונות, שמיועדות לכל מורה דרך חבר אגודה, המעוניין להשתבץ להדרכה. הצעות עבודה נוספות יפורסמו בהמשך, אחרי שיסוכמו.
השכר ישולם ע"י אגודת מורי הדרך: 800 ש"ח ליום הדרכה קצר (4 שעות) ושכר מלא ליום הדרכה מלא. המעוניינים והמתאימים יפנו לרוחלה, במשרדי האגודה טלפון: 03-6186411 או במייל web.itga@gmail.com – או למשה פרנק. בפנייה, יש לציין את מספר ההצעה, שם מלא, מס' רישיון, טלפון נייד ואת מקום המגורים של הפונה.
פירוט מלא יימסר למי שיבחר להדריך את הטיול. תשובה תימסר למי שיקבל את העבודה.

 

 

 
 
 דרוש מדריך זמני במוזיאון הרכבת 
ניתן לשלוח קורות חיים  CHENM@rail.co.il

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*