רישום רכב האשכול שברשותכם בבתאגיד רכב אשכול באגודת מורי הדרך

 הנדון: רישום רכב האשכול שברשותכם בתאגיד רכב אשכול באגודת מורי הדרך, בישיבת מועצת אגודת מורי הדרך, שהתקיימה ב-28.2.16, עלה הנושא הנ"ל. הוחלט בישיבה להוריד את מחיר הרישום בתאגידי האגודה. בשנת … המשך לקרוא רישום רכב האשכול שברשותכם בבתאגיד רכב אשכול באגודת מורי הדרך