קנס על אי ענידת רישיון מורה דרך

להזכירכם!
על פי חוק, מורה דרך חייב לענוד את רישיון מורה הדרך שלו בזמן ההדרכה, במקום בולט לעין.

מדריך שינהג שלא לפי חוק זה וייתפס,  יקבל הודעת התראה לפני  מתן קנס על אי ענידת  רישיון מורה דרך במקום בולט.
רצ"ב דוגמת הטופס אשר המבקרים ממלאים במהלך אכיפת מורי דרך:
הודעה התראה- אי ענידת רישיון מורה דרך במקום בולט