כלי נגישות

נוהל רכב אשכול

חברים יקרים

הוארכה תקופת הדיווח על ימי עבודה ברכב אשכול לצורך הטבת המס עד 10/04/2017

רשיון ההסעה של משרד התחבורה יוארך אוטומטית עד 30/4/2017

עליכם למלא את הטפסים המצורפים:

תצהיר רואה חשבון

טבלת ימי עבודה ברכב אשכול

בקשה לחידוש השנתי של הטבת המס לרכב אשכול בבעלות מורה דרך

 

לאחר מילוי כל הטפסים וחתימתם על ידי רואה חשבון או יועץ מס עליכם לשלוח

לכתובת המייל  Eshkol@tourism.gov.il

כל מי שלא עומד במכסת 90 היום יגיש בקשה לועדת חריגים

בה יציין את הסיבה שלא עמד בימי העבודה ויצרף מסמכים התומכים בנימוקיו

כל מי שירצה שנציג אגודת מורי הדרך בישראל יהיה בוועדת החריגים

ישלח את כל המסמכים לכתובת office@itga.org.il  עד ה 31/3/2017

 

בברכה

יהודה לוי

רכב אשכול

אגודת מורי הדרך בישראל