כלי נגישות

 

הודעה שנמסרה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

ינואר-יוני 2017 בהשוואה לינואר-יוני 2016

  • במחצית הראשונה של השנה נרשמו 11.2 מיליון לינות במלונות התיירות בארץ (עלייה של 11%).
  • בלינות התיירים נרשמה עלייה של 29%.
  • מספר לינות התיירים היה 5.3 מיליון ושל לינות הישראלים 5.9 מיליון.
  • לינות התיירים היוו 48% מסך כל הלינות לעומת 41% אשתקד.
  • תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-65% לעומת 60% בינואר-יוני 2016.
  • תפוסת החדרים לפי מחוז (לוח א) נעה בין 55% במחוז הצפון  ל-70% במחוז תל אביב.

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

  • הרמה השנתית של מספר לינות התיירים מנוכי העונתיות שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים (אפריל-יוני) הייתה 10.8 מיליון לינות לעומת 10.3 מיליון בשלושת החודשים הקודמים.
  • מנתוני המגמה של לינות התיירים עולה כי בחישוב לפי שלושת החודשים האחרונים (אפריל-יוני 2017) נרשמה עלייה  שנתית של 27%.
  • מנתוני המגמה של לינות ישראלים עולה כי בחישוב לפי שלושת החודשים האחרונים (אפריל-יוני 2017) נרשמה ירידה  שנתית של 9%.

ללוח ולנתוני התרשימים

לוח א – תפוסת חדרים לפי מחוז (אחוזים)

אחוז השינוי ינואר-יוני 2016 ינואר-יוני 2017
26.9 50.9 64.6 מחוז ירושלים
11.0 49.9 55.4 מחוז הצפון
6.4 58.2 61.9 מחוז חיפה
12.2 51.6 57.9 מחוז המרכז
4.9 66.9 70.2 מחוז תל אביב
-0.3 67.5 67.3 מחוז הדרום
8.4 59.8 64.8 סך הכול ארצי


יוני 2017

מספר הלינות במלונות התיירות הסתכם ביוני השנה ב-2.2 מיליון מתוכם 1.0 מיליון לינות (46%) היו של תיירים
והשאר – 1.2 מיליון לינות (54%) היו של ישראלים.

תפוסת החדרים במלונות בחודש יוני הייתה 73% (לוח ב).

אחוזי התפוסה הגבוהים ביותר בחודש יוני נרשמו בתל אביב יפו (86%), באילת (80%) .

לוח ב – תפוסת חדרים לפי יישובים נבחרים (אחוזים)

 

 

סך הכל ירושלים טבריה חיפה תל אביב-יפו אילת שפת ים המלח
2005 57.3 49.9 47.2 54.5 65.4 65.9 70.5
2006 58.0 51.6 44.8 52.2 65.2 67.9 71.2
2007 61.7 58.4 54.7 59.1 73.2 65.9 70.0
2008 66.0 66.4 60.0 66.8 75.2 67.7 73.9
2009 59.6 53.3 54.3 56.6 64.2 67.3 70.6
2010 66.4 65.5 62.2 65.1 73.3 69.7 73.9
2011 65.9 63.6 59.6 68.1 75.3 68.6 76.9
2012 65.7 63.9 59.2 65.3 72.4 69.9 78.4
2013 65.7 64.1 59.7 60.9 72.7 71.1 77.7
2014 62.6 60.1 57.7 57.3 67.4 69.9 73.1
2015 61.4 54.1 53.6 59.3 70.0 69.0 70.5
2016 62.4 53.1 55.3 63.5 70.4 71.9 70.7
2016 I-VI 59.8 50.7 51.6 61.4 68.9 68.5 69.4
2017   I-VI * 64.8 64.7 61.2 64.4 73.3 68.0 70.1
2016 I 48.2 42.2 37.7 52.6 56.7 53.7  

59.3

II 53.5 46.0 47.0 53.1 61.3 59.5 64.2
 III 58.3 48.9 48.5 58.2 67.3 68.1 71.8
 IV 66.5 53.7 60.8 71.4 73.6 77.5 77.0
V 65.9 59.2 62.6 67.0 74.6 72.4 76.5
VI 65.9 53.8 53.5 66.2 79.9 78.3 67.6
 VII 67.5 49.4 59.1 65.1 74.5 84.1 73.5
 VIII 66.5 46.9 61.9 70.8 68.4 83.8 70.3
 IX 68.0 53.0 61.9 71.0 79.0 81.7 74.3
 X 60.3 56.9 56.9 52.3 61.6 68.5 73.1
 XI 70.6 69.8 64.7 68.9 82.9 74.0 76.8
 XII 57.2 56.0 49.3 65.4 65.5 59.2 64.2
2017 I 51.1 51.2 43.0 56.8 58.7 52.6  

59.3

II 58.5 58.4 57.0 69.0 63.6 59.0 66.6
III 64.5 65.1 63.4 64.7 73.3 65.5 73.2
 IV 68.6 67.7 68.0 60.0 75.3 76.5 75.1
V 72.8 77.5 69.9 65.5 82.8 73.4 75.2
   VI * 73.0 68.4 65.6 70.6 85.9 79.9 70.8

* נתונים ארעיים.

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

לינות תיירים

בלינות התיירים מנוכי עונתיות נרשמה בינואר-יוני השנה עלייה של 23% מהממוצע החודשי של שנת 2016.

הרמה השנתית של מספר לינות התיירים מנוכי העונתיות שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים (אפריל-יוני 2017) הייתה 10.8 מיליון לינות  (10.3 מיליון בשלושת החודשים הקודמים).

בחישוב המגמה לפי שלושת החודשים האחרונים (אפריל-יוני 2017) נרשמה עלייה שנתית של 27%.

הערה: נתוני המגמה בחודשים האחרונים יכולים להשתנות במידה ניכרת עם הוספת נתונים חדשים בעתיד.

לינות ישראלים

הרמה השנתית של מספר לינות הישראלים מנוכי עונתיות שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים

(אפריל-יוני 2017) הייתה 13.5 מיליון (13.9 מיליון לפי שלושת החודשים הקודמים).

חישוב המגמה ברמה שנתית לפי שלושת החודשים האחרונים (אפריל-יוני 2017) מצביע על ירידה שנתית של 9%.

 

ההודעה הבאה על לינות במלונות תיירות ביולי 2017 תפורסם ב-23 באוגוסט 2017.

  1. נתונים ארעיים.

     2.יוזכר שבכניסות תיירים מחו"ל לארץ נרשמה עלייה של 26%.

3. יצוין כי החל ביולי 2014, כתוצאה ממבצע "צוק איתן" התקבלו נתונים נמוכים במיוחד במספר לינות תיירים, והם הביאו לירידה ברמת הנתונים ולשבר במגמת הסדרות ((trend break. לכן, חישוב נתונים מנוכי עונתיות ומגמה, בתקופה שהחלה ביולי 2014, נערך לאחר התאמת נתוני הסדרה עד יולי 2014 לרמה הנמוכה שהתקבלה בחודשים הראשונים של המשבר.

הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל-2017, מגמות ל-2017-2013" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות).

 

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*