כנס "חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה"

הכנס האחד עשר: "חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה".
השנה הכנס יערך בסימן חמישים שנה לאיחוד ירושלים ולפעילות הארכאולוגית הישראלית בה, ויתפרש על פני שלושה ימים.

לעיון בתכנית הכנס והזמנה לחצו כאן