כלי נגישות

חניה בחניון ממילא

חניה בחניון ממילא ניתנת בחינם למורי דרך חברי אגודה בלבד.

על מנת לקבל חניה בחינם עליהם להיות בעלי רכב אשכול / רישיון לרכב אשכול / רכב מדברי.

 

נתוני בעלי הרכבים נשלחים בראשית כל חודש לחניון ממילא ורק מי שמופיע ברשימה – יוכל לחנות בחינם.

על פי דרישת חניון ממילא – במהלך החודש לא יועברו עדכונים.

אנא, הקפידו לחדש חברות במועד על מנת שתוכלו ליהנות מחניה חינם