כלי נגישות

חדשות בעתיקות אוגוסט 2015

(E) עיצוב המרחב בישראל בעידן של אי-ודאות. שלמה חסון

(E) ממרחב כליל לעצימות המרחב: דינמיקה בין-תרבותית של ייצור מרחב ומשמעותה הפוליטית. אבינועם מאיר ויובל קרפלוס

(E)נקודות מפתח בתקופת הפלאו-אנתרופוקן (Palaeo-Anthropocene) בישראל – פעילות אנושית בעבר כמעצבת המרחב של הנוף הנוכחית. אורן אקרמן, אהוד ויס, ילנה ז‘בלב, אהרן מאיר, סימביקה פרומין, ליאורה קולסקה הורביץ 

מה לעשות לשכלולה של תל-אביב? – כיצד ביאליק חזה את עתיד ת"א

חדשות בעתיקות מאי 2015

אנטומיה של איוולת פוליטית – אורי קציר 

הקרב הימי היהודי הראשון במגדל – ינון שבטיאל 

מסילות בארץ הגליל – יאיר ספרן ותמיר גורן 

פרשת חילופי השטחים בערבה בהסכם השלום עם ירדן – מנחם מרקוס 

האם נוסדה תל אביב בהולנד – איתן בורשטיין 

מצגת פארק השרון – עוזי פז

התפשטות חידושים: לסיכום מאה שנה של פיתוח התיאוריה. מיכאל סוניס המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן

פרופילי אורך קמורים אל עבר בסיס סחיפה יורד: מקרה ים המלח. דן באומן, יונית שכנוביץ-פירטל, שלמה דבורה המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע

התיאוריה של המקומות המרכזיים לאחר קריסטלר ולֶש: בחינה נוספת. מיכאל סוניס המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן

הערכת עלויות אספקת מים מותפלים באיכויות שונות וממקורות שונים תוך שמירה על קיימות האקוויפר, בהדגמה על אזור נתניה ועמק חפר: שיקולים תכנוניים, כלכליים, הידרולוגיים וטכנולוגיים .נאווה חרובי, שרית שלהבת, יהודה בכמט, דני פרימן, אמנון צפתי וקובי הרוסי, הרשת הגיאוגרפית (2009) כרך 3(1) עמ' 1-13.

מבחן עלות-תועלת למשק מפינוי מפעל תע"ש מגן. דורון לביא, הרשת הגאוגרפית (2011) כרך 1 (4), עמ' 18-1.

אמידת ערכן של קרקעות לא-סחירות בישראל. דורון לביא, גילאת בניאד, הרשת הגאוגרפית (2012) כרך 5, עמודים 10-1

שיעור מולדת או מדע בדיוני: הגיונות קאנטיאניים על תיאור ותיאוריה בגאוגרפיה. שאול ציונית, הרשת הגאוגרפית (2013) כרך 6, עמודים 18-1

ניתוח עלות-תועלת: פארק נחל באר שבע. דורון לביא, גילת בניאד, הרשת הגאוגרפית (2013) כרך 6, עמודים 31-19.

אופיים של תהליכי העיצוב של טבלאות הסלע בחופי הכרמל והגליל. אברהם זהבי, הרשת הגאוגרפית (2013) כרך 6, עמודים 45-32.

הסכסוך הישראלי-פלסטיני עולה לגוגל-ארץ. חגית מישר-טל, הרשת הגאוגרפית (2014) כרך 7, עמודים 10-1

החממה הפתוחה כמודל מחולל פיתוח באזורי פריפריה: תכונות היזמים בחקר מקרה מערב הנגב. ביג‘אוי, א. ורגב, ד. הרשת הגאוגרפית (2015) כרך 8, עמודים 14-1.

עיצוב המרחב בישראל בעידן של אי-ודאות. חסון, ש. הרשת הגאוגרפית (2015) כרך 8, עמודים 39-15.

כנסייה ביזנטית ומערכת תת־קרקעית חצובה מימי מרד בר־כוכבא בחורבת מדרס שבשפלת יהודה. אמיר גנור, אלון קליין, רינה אבנר ובועז זיסו, אוניבסיטת בר-אילן 

חורבת עתרי – כפר יהודי מתקופת הבית השני בשפלת יהודה. בועז זיסו ועמיר גנור, רשות העתיקות. קדמונית, חוברת 1 (123)

(E)המרד שזעזע את האימפריה הרומית. סקירת אריכואליגה מקראית (2007). כרך 33 (5).

(E) המערכת התת קרקעית של מרשה. מרכז עירוני בשפלת יהודה בתקופה ההלניסטית. בועז זיסו, עמוס קלונר. הירחון לחקר מערות וחללים מלאכותיים (2013), כרך 2.

(E) הנקרופוליס של התקופה ההלניסטית, מרשה בשפלת יהודה. בועז זיסו, עמוס קלונר. הירחון לחקר מערות וחללים מלאכותיים (2015)

חורבת מדרס: בחינה ארכיאולוגית וגיאוגרפית-היסטורית מחודשת של היישוב בשלהי תקופת הבית השני ובימי מרד בר-כוכבא. בועז זיסו ועמוס קלונר. חידושים בחקר ירושלים (2010) כרך 16. אוניברסיטת בר אילן

(E) הפלגות בימי הביניים בים המלח. הדס, ג. 7 (1), 1–4 (2015). מחקרי הנגב, ים המלח והערבה. 

 

עזרים לטיולים

ארץ המכתשים

תצלום לווין ומפה גאולוגית 

תרשים נוף ארץ המכתשים

תופעות מגמתיות נפוצות 

סביבות היווצרות של סלעים

חתך רוחב ערבה – מכתש קטן

סוגי סלעים מגמטיים

חתך עמודי – נגב

היסטוריה גאולוגית של מכתש רמון

היווצרות מכתשים

שביית נחלים והתפתחות בקעת צין

קיר נחל רמון

חתך רוחב – מכתש רמון והקיר ההפוך

מאובנים

קיר האמוניטים

דייקים בבקעת ארדון

נחל חוצה רכס

בולבוסים

מעיינות

 

 

התוויה ותכנון של שמורות ביוספריות בישראל. אליהו שטרן המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב וסביבות תכנון בע"מ