כלי נגישות

להלן רשימת הסכמי השכר

הסכמי שכר תיירות פנים  – הסכם-תיירות-פנים-10.2014

הסכמי שכר תיירות נכנסת – הסכם אגודת מורי הדרך ולשכת תיירות נכנסת 2016-2019

ניכוי מס ארגון משכר מורי דרך המקבלים את שכרם באמצעות חשבונית מס – מס ארגון