כלי נגישות

ביטוח

הצטרפות לביטוח

אנו שמחים להודיעכם שגם השנה אגודת מורי הדרך דאגה להצעה מיטבית ואטרקטיבית במסגרת האגודה
בפרמיה המותאמת לרגולציה וגם בכיסוי הביטוחי, שהינו רחב ומעמיק, שמרנו על סכומי ביטוח גבוהים ומותאמים לסיכונים של מורי הדרך בישראל.

ההתקשרות הנה עם חברת הראל ובאמצעות א מתן ביטוח ופיננסים, המלווים אותנו זה שנה רביעית.

**הביטוח מיועד לחברי אגודת מורי הדרך בישראל

צד ג' – בגבולות אחריות של 4,000,000 ש"ח  לתקופת הביטוח  (2,000,000 ₪ למקרה ).

אחריות מקצועית –  בגבולות אחריות של 1,600,000לתקופת הביטוח (800,000 למקרה).

פרמיה שנתית של – 780 ₪. לשאינו חבר אגודה, תוספת פרמיה של 250 ₪ 

השתתפות עצמית לצד ג' או לאחריות מקצועית יעמוד על 6000 ₪ לכל פרק.

הרחבות:
אנא סמן את ההרחבות המבוקשות:
1.       הרחבה נופש פעיל – ללא פעילות אתגרית – 100 ₪ לשנה בלבד.
2.       הרחבה לארגון טיולים – 100 ₪ לשנה בלבד.
3.       הרחבה לחו"ל – 100 ₪ -לשנה בלבד. ללא כיסוי בארה"ב ו/או קנדה. דין ושיפוט בגין הרחבה זו יהיה  ישראל בלבד.
4.        כל ההרחבות – 250  ₪ לשנה בלבד.

ביטוח חבות מעבידים – 230 ₪ לשנה בלבד לעובד (כולל אחריות שילוחית)

הביטוח ייכנס לתוקפו עם אישור הכיסוי

נאמנים לכם בדרך אגודת מורי הדרך

איתך לאורך כל הדרך א מתן ביטוח ופיננסים

 

 

להרשמה לביטוח לחץ כאן

להתייעצות טלפונית עם חברת א מתן 04-6120400