כלי נגישות

אודות האגודה

אגודת מורי הדרך במתכונתה הקיימת נוסדה בשנת 1982 על בסיס התארגנויות קודמות שפעלו לקידום עניינם של מורי הדרך. האגודה מייצגת את כלל מורי הדרך הפעילים והגמלאים מול המעסיקים ( סוכני הנסיעות), משרדי הממשלה, מוסדות הציבור, רשויות לאומיות, חברות וגופים פרטיים. האגודה מקיימת שיתופי פעולה עם ארגונים יציגים אחרים בתעשיית התיירות והיא חברה בפדרציה הבינלאומית של מורי הדרך.

אגודת מורי הדרך פועלת למען מורי הדרך ובשמם התחומים נרחבים הכוללים חתימה על הסכמי עבודה, דאגה לזכויות הסוציאליות של מורי הדרך וקידום רמתם המקצועית. פעילותה נעשית במסגרת עמותה רשומה ונציגיה נבחרים בבחירות כלליות. חבריה משתתפים בכנסים מקצועיים ופעילויות שונות הנעשות בנפרד ובמשותף עם גופים אחרים.

לאחר שנים ארוכות של חוסר הגדרה למקצוע מורה הדרך, הצליחה האגודה למצב את מקצוע הוראת הדרך כאורגן במערך מקצועות התיירות המוכרים. האגודה מקיימת שיתוף פעולה ענף עם משרד התיירות, ונציגיה חברים בוועדות שונות העוסקות בקביעת מדיניות התיירות של ישראל בתחומים שונים ומגוונים כגון רישוי והסמכה, רכב אשכול, שיווק תיירות, תשתיות, פיתוח המוצר התיירותי, תיירות נכנסת, תיירות פנים ופעילויות אכיפה למניעת הדרכה בלתי חוקית בישראל.

לאגודה קשר עם המוסדות המבצעים קורסים להכשרת מורי הדרך והיא פועלת בשיתופי פעולה עם גופים אלה. פעילות האגודה במישורים השונים נעשית במטרה להביא את דברם של מורי הדרך לידיעת הצבור הרחב, חשיבותם לתעשיית התיירות בישראל והיותם חוד החנית של מערך התיירות כולו.

באחרונה שופר מאוד מערך התקשורת עם החברים באגודה הציבור הרחב, המאפשר העברת מידע חדשותי ועדכונים נדרשים באמצעות האינטרנט, הדואר ואמצעים סלולאריים.

מערך ההשתלמויות המקצועיות לחברים באגודה הורחב ובמסגרתו מקיימת האגודה סדרות השתלמות והתמחות מקצועיים המסייעים מאוד בעבודת מורי הדרך.

חידוש החברות באגודה נעשה באמצעות תשלום שנתי והחברות מקנה זכות השתתפות באסיפה הכללית. החברים רשאים לבחור ולהיבחר לתפקידים ולמוסדות האגודה, ובנוסף הם נהנים משירותים כגון יעוץ משפטי, יעוץ של רו"ח, השתתפות בכנסים וסיורים מקצועיים, הנחות בקורסים והשתלמויות בתחומים שונים, טיפול בנושאי גמל ופנסיה והתייחסות אישית לפניותיהם ובעיותיהם.

האגודה מציעה לחבריה ביטוח מקצועי המכסה את מרבית צרכיו המקצועיים של מורה הדרך בתנאי הרכישה הטובים בשוק.

21 חברי מועצת האגודה נבחרים בבחירות כלליות של החברים. בראש האגודה עומד יושב ראש הנבחר על ידי מועצת האגודה. בבחירות אלה נבחרים גם חברי המזכירות המונה 7 חברות וחברים.

הניהול השוטף של האגודה נעשה על ידי מנכ"ל מקצועי ולצדו פועלת מנהלת משרד האגודה.